Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 września 2020

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium

Sposób zagospodarowania

Forma wydzierżawienia

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł

Sposób płatności

Ul. Sanatoryjna

Ul. Cisowa

Ul. W. Polskiego

Ul. Koszarowa

Ul. Kraszewskiego

Ul. Okrężna

Ul. Krótka

Ul. Rypińska

Ul. Wałowa

Łączna pow. 15m2

Dz. 54/48cz. GD1I/00016269/3

Dz. 92/1cz. GD1I/00024088/9

Dz.88/19cz. GD1I/00024426/1

Dz. 24/81cz. GD1I/00024426/1

Dz. 168/4cz GD!I/00022203/8

Dz. 162/3cz. GD1I/00040461/6

Dz. 196/1cz. GD1I/00047448/8

Dz.1503/20czGD1I/00040028/9

Dz. 189/16cz. GD1I/00045967/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B, Bi, dr

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Kontenery do odzieży używanej

Bezprzetargowo

Za 1 szt. kontenera 30,00 zł netto miesięcznie + vat 23 % z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Płatność do końca każdego miesiąca. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

 

Ul. W. Polskiego

Prabuty

Dz. 88/19cz. pow. 711m2

GD1I/00024426/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium

Uprawy warzywne/ogródek przydomowy 

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Ul. Legionów  Prabuty 

Dz. 260/69cz. pow. 60m2,

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków:RIVb

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium

Uprawy warzywne/ogródek przydomowy 

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Ul. Żeromskiego  Prabuty 

Dz. 41/17 pow. 269m2,

GD1I/00025127/2

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV

Dojazd dobry

Obszar rezerwatu, ochrony archeologicznej OW wg Studium

Uprawy warzywne/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Ul. Kraszewskiego  Prabuty 

Dz. 140/17cz. pow. 15m2 

GD1I/00045967/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bi

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg Studium

Teren zielony – trawnik, krzewy ozdobne 

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Ul. Kwidzyńska Prabuty 

Dz. 246/8cz. pow. 15m2,

GD1I/00022202/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bz

Dojazd dobry

5KX-ulica komunalna, ciąg pieszy wg. MPZP „Rynek-Kościuszki” w Prabutach

Teren zielony – trawnik, krzewy ozdobne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

ul. Kisielicka  Prabuty 

Dz. 34 pow. 1,0862 ha,

GD1I/00041778/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RVI, ŁIV

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium

Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Raniewo gm. Prabuty 

Dz. 97/36cz. pow. 153 m2

GD1I/00034763/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wiejskiej wg. Studium

Działka warzywna/ogródek przydomowy 

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem www.bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 16.09.2020r. na okres trzech tygodni do dn. 07.10.2020r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-09-16
Data publikacji:2020-09-16
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:63