Bezprzetargowy wykaz nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2021

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Uwagi

0008 Grodziec-W

 

Działka nr 5/49 o pow. 0,0116ha dojazd gruntowy, nieuzbrojona, zagospodarowanie ogrodowe, kształt wydłużony. GD1I/00043177/9

Strefa rolniczo-przyrodnicza wg Studium UiKZ Przestrzennego. Była droga wewnętrzna do zamiany z osobą fizyczną.

Netto 739

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0001 Prabuty-M

Ul. Wąska 2

Działka nr 227/12 o pow. 0,0133ha 
dojazd asfaltowy, uzbrojenie terenu pełne, w tym kabel telekomunikacyjny tD i wodociąg woD80 w gruncie, ogrodzona, częściowo utwardzona, zagospodarowana. GD1I/00047448/8

Teren zabudowy Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków. Uzupełnienie funkcji mieszkalnej w drodze bezprzetargowej.

Netto 8810

Ul. Brzozowa 10

Ul.Chodkiewicza 1

Ul. Sikorskiego 2

Ul. Sikorskiego 1

 

0003 Prabuty-M

Działka nr 259/6 o pow. 0,0086ha

nr 288/2 i 259/1 łączna pow. 0,0246ha

nr 288/4 i 339/1 łączna pow. 0,0131ha

nr 288/3 o powierzchni 0,0095ha

z dojazdem asfaltowym, dostępem do sieci uzbrojenia technicznego terenu, ogrodzone, zagospodarowane.

GD1I/00025034/3

Strefa zabudowy wg Studium UiKZP  MiG Prabuty Polepszenie zagospodarowania posesji mieszkalnych, bezprzetargowo.

4857

13857

7857

5857

Netto

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 15 września 2021r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-09-15
Data publikacji:2021-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:91