Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW ( 2x1MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

2020-03-06

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 17.02.2020r. Polskiej Energii Odnawialnej sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3 60-461 Poznań postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW ( 2x1MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW ( 2x1MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce nr 169/1, obręb Gonty

2020-03-03

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 03.03.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.4.2020

Czytaj więcej o: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce nr 169/1, obręb Gonty

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”, planowanego do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodzieje

2020-02-28

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z póź. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 28.02.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.6.2020

Czytaj więcej o: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”, planowanego do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodzieje

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce nr 169/1, obręb Gonty

2020-02-03

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z póź. zm.) zawiadamiam że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce nr 169/1, obręb Gonty” strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Czytaj więcej o: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce nr 169/1, obręb Gonty

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW planowanej do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodziej

2020-01-23

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z póź. zm.) z a w i a d a m i a m że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”, planowanego do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodzieje strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Czytaj więcej o: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW planowanej do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodziej

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 283/1 - obr. geod. Kołodzieje

2019-12-18

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z póź. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 10.12.2019r. Pana Kamila Nadulskiego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”, planowanego do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodzieje.

Czytaj więcej o: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 283/1 - obr. geod. Kołodzieje

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce nr 169/1, obręb Gonty

2019-11-28

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z póź. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 06.11.2019r. Agencji Energetycznej sp. z o.o. ul. Górna 5 10-040 Olsztyn, reprezentowanej przez Polską Agencję Energetyczną sp. z o.o. ul. Górna 5 10-040 Olsztyn postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce nr 169/1, obręb Gonty”.

Czytaj więcej o: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce nr 169/1, obręb Gonty

Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 drzew na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

2019-11-12

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) zawiadamia się że na wniosek z dnia 05.09.2019r. w dniu 12.11.2019r. wydana została przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty decyzja GPG.6131.1.28.2019 zezwalająca na wycinkę 2 drzew gatunku sosna zwyczajna o obw. pni: 242 cm i 97 cm, rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy.

Czytaj więcej o: Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 drzew na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

2019-10-15

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 2 drzew gatunku sosna, rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Czytaj więcej o: Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

2019-09-18

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 05.09.2019r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zezwolenia na wycinkę 2 drzew gatunku sosna, rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy.

Czytaj więcej o: Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13599