2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

54/2019

2019-07-23

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Analizy zagrożeń na obszarach wodnych miasta i gminy Prabuty.

53/2019

2019-10-21

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

52/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Sylwii Suwińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

51/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Wioletcie Krajnik, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

50/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Beacie Serafinowicz, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

49/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Katarzynie Sicińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

48/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Jolancie Dołęgowskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

47/2019

2019-07-01

Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Angielskiej-Koniszewskiej - Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

46/2019

2019-06-26

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości drogowych położonych w gminie Prabuty.

45/2019

2019-10-21

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej operacji „Powiśle. Prabuty 1945-1956” realizowane pod nazwą’ ’Wydanie książki dokumentującej powojenną historię Prabut i Powiśla’’ współfinansowanej w formie pomocy z EFRROW.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-16
Data publikacji:2019-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6778