Archiwum zamówień do 30 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykonanie utwardzeń terenu pod pojemniki i wiaty na odpady komunalne na terenie Miasta Prabuty

2017-07-03

Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 6 000 euro na: „Wykonanie utwardzeń terenu pod pojemniki i wiaty na odpady komunalne na terenie Miasta Prabuty”

Remont drogi gruntowej w miejscowości Obrzynowo, Gmina Prabuty

2017-07-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Remont drogi gruntowej w miejscowości Obrzynowo, Gmina Prabuty".

Zabezpieczenie obiektu - Miejsca Pamięci w Parku Miejskim w Prabutach - Etap I

2017-07-27

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 6 000 euro na: "Zabezpieczenie obiektu - Miejsca Pamieci w Parku Miejskim w Prabutach - Etap I"

Zagospodarowanie terenu przy stawie w Trumiejkach, gmina Prabuty/ unieważnione

2017-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania  ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn. " Zagospodarowanie terenu przy stawie w Trumiejkach, gmina Prabuty".

Budowa oświetlenia placu zabaw przy ulicy Kwidzyńskiej w Prabutach

2017-08-10

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Budowę oświetlenia placu zabaw przy ulicy Kwidzyńskiej w Prabutach"

Budowa progów zwalniających płytowych na ulicy Chodkiewicza w Prabutach/unieważnione

2017-08-10

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na " Budowę progów zwalniających płytowych na ulicy Chodkiewicza w Prabutach"

Budowa chodnika w miejscowości Gdakowo, gm. Prabuty

2017-08-10

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na budowę chodnika w miejscowości Gdakowo, gm. Prabuty

Przebudowa skoczni w dal na boisku sportowym przy ulicy Polnej w Prabutach

2017-08-14

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia ofert na "Przebudowę skoczni w dal na boisku sportowym przy ulicy Polnej w Prabutach"

Zagospodarowanie terenu przy stawie w Trumiejkach, gmina Prabuty

2017-08-21

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy stawie w Trumiejkach, gmina Prabuty

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego branży drogowej

2017-08-22

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego branży drogowej (ulica Cisowa, ulica Górna)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-02-12
Data publikacji:2020-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:613