2005

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2005 roku


XXIX/190/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/190/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Wandzie Angielskiej - Koniszewskiej upoważnienia do działania jednoosobowo w sprawach mieszkaniowych (w tym przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych).

XXIX/191/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach.

XXX/192/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXX/192/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie terenów stanowiących własność Miasta i Gminy Prabuty dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o w Sopocie.

XXX/193/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXX/193/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

XXX/194/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: przyjęcia Aneksu nr 2do “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2003 – 2007”, uchwalonego uchwałą nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 marca 2003 r.

XXX/195/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXX/195/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: przyjęcia zmian do “Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prabuty”, uchwalonych Uchwałą Nr VII/45/2003 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 marca 2003 r.

XXX/196/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXX/196/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: ustalenia dochodów, które mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

XXX/197/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXX/197/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr XXXVIII /253/ 2002 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXXIII/222/2001 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w formie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na obszarze Gminy Prabuty.

XXX/198/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXX/198/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2005 rok.

XXX/199/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXX/199/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: przystąpienia Miasta Gminy Prabuty do akcji “Przejrzysta Polska 2005”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15631