2005

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2005 roku


XXX/200/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXX/200/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XXX/201/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXX/201/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach.

XXXII/202/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXII/202/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/106/2004 z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2004 ÷ 2007.

XXXII/203/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXII/203/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/134/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2004 ÷ 2006.

XXXII/204/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXII/204/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację i współfinansowanie projektu sołectwa Sypanica pt. “Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sypanica w gminie Prabuty”.

XXXII/205/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXII/205/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację i współfinansowanie projektu sołectwa Szramowo pt. “Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szramowo w gminie Prabuty”.

XXXII/206/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXII/206/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie: uchwały Nr IV /18/2002 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Prabutach.

XXXII/207/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXII/207/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie: absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

XXXII/208/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXII/208/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2005 rok.

XXXIII/209/2005

2016-02-03

Uchwała Nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie: wyrażenia stanowiska w sprawie utworzenia sali wystawowej im. Wernera Zebrowskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13599