2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2015 roku


XII/81/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2018.

XII/80/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018 dla Miasta i Gminy Prabuty.

XII/79/2015

2016-01-22

Uchwala Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 10

XII/78/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Wojciecha w Prabutach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

XII/77/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Obrzynowie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

XI/76/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

XI/75/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

XI/74/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XI/73/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Przychodni Lekarskiej „Jasień” Spółka z o.o. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Prabutach.

XI/72/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia „REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY PRABUTY”.

XI/71/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych położonych w Gontach w gminie Prabuty

XI/70/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Prabuty.

XI/69/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

XI/68/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie : powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

X/67/2015

2016-01-22

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej położonej w Prabutach przy ul. Jagotty 18/41.

X/66/2015

2016-01-25

Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach.

X/65/2015

2016-01-25

Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

X/64/2015

2016-01-25

Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

X/63/2015

2016-01-25

Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie : powołania Zespołu Koordynującego Prabucki Budżet Obywatelski.

X/62/2015

2016-01-25

Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.

X/61/2015

2016-01-25

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Prabuty.

IX/60/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

IX/59/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie odwołania radnej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Prabutach.

IX/58/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

IX/57/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach

IX/56/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

IX/55/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

IX/54/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach .

IX/53/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyna w latach 2015-2018

IX/52/2015

2016-01-25

Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10331