2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2010 roku


LII/294/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LII/294/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011 rok.

LII/295/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LII/295/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

LII/296/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LII/296/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXVII/147/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

LII/297/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LII/297/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podejmowania działań mających na celu zmiany organizacyjne instytucji zajmujących się propagowaniem i upowszechnianiem kultury oraz w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji.

I/1/2010

2016-01-28

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

I/2/2010

2016-01-28

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Prabutach.

I/3/2010

2016-01-28

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

I/4/2010

2016-01-28

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

III/5/2010

2016-01-28

Uchwała Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Laskowice.

III/6/2010

2016-01-28

Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXXIV/220/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

III/7/2010

2016-01-28

Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

III/8/2010

2016-01-28

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/262/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

III/9/2010

2016-01-28

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

III/10/2010

2016-01-28

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

III/11/2010

2016-01-28

Uchwała Budżetowa na 2011 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2010 roku Nr III/11/2010

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7653