2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2009 roku


XXXIX/219/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/219/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów absolwentom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty.

XXXIX/220/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/220/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

XXXIX/221/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX221/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

XXXIX/222/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/222/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok

XXXIX/223/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/223/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXXIX/224/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/224/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/165/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXXIX/225/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/225/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

XXXIX/226/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XXXIX/226/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

XL/227/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XL/227/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 08 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Planów Odnowy miejscowości: Stańkowo i Kołodzieje.

XL/228/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XL/228/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 08 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” spółka z o. o. z siedzibą w Prabutach.

XLI/229/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XLI/229/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

XLI/230/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XLI/230/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie: dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXVII/148/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

XLI/231/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XLI/231/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie wodociągu wiejskiego w miejscowości Grodziec

XLI/232/2009

2016-01-29

Uchwała Nr XLI/232/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

XLI/233/2009

2016-01-29

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 grudnia 2009 roku Nr XLI/233/2009

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9001