2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2008 roku


XIX/114/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XIX/114/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii o umorzeniu zadłużenia nieżyjących najemców lokali mieszkalnych.

XIX/115/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XIX/115/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr V/22/07 z dnia 23 lutego 2007 roku ustalającej zasady na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych, będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

XIX/116/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XIX/116/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

XX/117/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XX/117/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

XXI/118/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XXI/118/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2008 - 2013

XXI/119/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Planów Odnowy miejscowości: Gdakowo, Julianowo, Obrzynowo, Rodowo.

XXI/120/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Ryjewo.

XXI/121/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kwidzyn do Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o. o. z siedzibą w Kwidzynie.

XXI/122/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Prabutach.

XXII/123/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XXII/123/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Trumiejkach oraz nadania imienia Gimnazjum w Trumiejkach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14144