2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2008 roku


XXVIII/154/2008

2016-02-01

Uchwała Nr XXVIII/154/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/128/2008 Rady Miejskiej w Prabutach w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Górkach.

XXVIII/155/2008

2016-02-01

Uchwała Nr XXVIII/155/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

XXVIII/156/2008

2016-02-01

Uchwała Budżetowa na 2009 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 grudnia 2008 roku Nr XXVIII/156/2008

XXVIII/157/2008

2016-02-01

Uchwała Nr XXVIII/157/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

XXIX/158/2008

2016-02-01

Uchwała Nr XXIX/158/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2008 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14042