2006

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2006 roku


II/5/2006

2016-02-03

Uchwała nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II/6/2006

2016-02-03

Uchwała nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2007 rok

II/7/2006

2016-02-03

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

II/8/2006

2016-02-03

Uchwała nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 6 grudnia 2006 roku. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

II/9/2006

2016-02-03

Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2006 rok.

II/10/2006

2016-02-03

Uchwała nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

II/11/2006

2016-02-03

Uchwała nr II/11/2006 Radny Miejskiej w Prabutach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach.

III/12/2006

2016-02-03

Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

III/13/2006

2016-02-03

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

III/14/2006

2016-02-03

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w Banku
Spółdzielczym w Prabutach w roku 2007.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11988