2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

82/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 82/2011 z dnia 06 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

81/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 81/2011 z dnia 3 października 2011 roku w sprawie składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2010/2011.

80/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 80/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

79/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 79/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kleczewie w gminie Prabuty wraz z zobowiązaniem do realizacji inwestycji celu publicznego.

78/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 78/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej sprzętu znajdującego się w świetlicy w Kleczewie oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

77/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 77/2011 z dnia 21 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Prabutach.

76/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 76/2011 z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

75/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 75/2011 z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

74/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 74/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Prabuty dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

73/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 73/2011 z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Górowychach w gminie Prabuty.

72/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 72/2011 z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Obrzynowie w gminie Prabuty.

71/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 71/2011 z dnia 8 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprawdzającej mienia Miasta i Gminy Prabuty, powołania zespołu spisowego oraz określenie osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie.

70/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 70/2011 z dnia 7 września 2011 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

69/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 69/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów organu wykonawczego gminnej jednostki pomocniczej – sołtysa sołectwa Raniewo – Kleczewo na kadencję 2011 – 2015.

68/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 68/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie zarządzenia Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 06 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Prabuty.

67/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 67/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2011 roku.

66/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 66/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012.

65/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 65/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej 7 w Prabutach.

64/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 64/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Legionów 3E w Prabutach.

63/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 63/2011 z dnia 01 sierpnia 2011 roku o zmianie Zarzadzenia Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 06.05.2009 roku w sprawie zmiany w regulaminie korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Prabuty.

62/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 62/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

61/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 61/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie: określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska, polegające na demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest oraz umowy dotacji celowej na finansowanie w/w inwestycji.

60/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 60/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

59/2011

2016-02-12

Zarządzenie nr 59/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

58/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 58/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kołodziejach w gminie Prabuty.

57/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 57/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Julianowie, kolonii Gąski, w gminie Prabuty.

56/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 56/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprawdzającej mienia Miasta i Gminy Prabuty, powołania zespołu spisowego oraz określenie osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie.

55/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 55/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek za wynajem sprzętu wodnego, tj, kajaków, roweru wodnego znajdujących się nad jeziorem Dzierzgoń w miejscowości Julianowo.

54/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 54/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

53/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 53/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na zakup podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9056