2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

52/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 52/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń i prowadzenia zajęć edukacyjnych w Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie.

51/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 51/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta I Gminy Prabuty.

50/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 50/2011 z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w Szkole Podstawowej w Obrzynowie.

49/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 49/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych przy ul. Pustej w Prabutach.

48/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 48/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ul. Legionów 3F i 3E w Prabutach.

47/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 47/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego w Prabutach.

46/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 46/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

45/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 45/2011 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie składu osobowego komisji stypendialnej powołanej do opiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

44/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 44/2011 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie składu osobowego komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty o dofinansowanie opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

43/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 43/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany stawki bazowej czynszu.

42/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 42/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego p. Karolinę Nowińską pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

41/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 41/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w Szkole Podstawowej w Rodowie.

40/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 40/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

39/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 39/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

38/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 38/2011 z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

37/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 37/2011 z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Jagiełły w Prabutach.

36/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 36/2011 z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane.

35/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 35/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie opłat za lokale użytkowe.

33/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 33/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę zabudowanych nieruchomości gruntowych znajdujących się w Prabutach przy ul. Mickiewicza 3 oraz przy ul. Kopernika 2 przeznaczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016 r.

32/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 32/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie składu komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę zabudowanych nieruchomości gruntowych znajdujących się w Prabutach przy ul. Mickiewicza 3 oraz przy ul. Kopernika 2 przeznaczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016 r.

31/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 31/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie instrukcji zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

30/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 30/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Gminie Prabuty.

29/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 29/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

28/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 28/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania zmiany treści Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1/2007 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach.

27/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 27/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powierzenia zastępcy prowadzenia niektórych spraw gminy.

26/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 26/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

25/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 25/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2010 rok.

24/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 24/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 0002 przy ul. Koszarowej w Prabutach.

23/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 23/2011 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

22/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 22/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Gilwie oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9057