2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 21/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Sypanicy oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

20/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 20/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej mienia znajdującego się w sołectwie Rodowo oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

19/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 19/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej mienia znajdującego się w sołectwie Pólko Pomorskie oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

18/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 18/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej sprzętu znajdującego się w świetlicy w Grodźcu oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

17/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej sprzętu znajdującego się w świetlicy w Gontach oraz określenia osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.

16/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 16/2011 z dnia 07 marca 2011 roku w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokale socjalne.

15/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 15/2011 z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej zasobów archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

14/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 14/2011 z dnia 25 luty 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Wojska Polskiego w Prabutach.

13/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 13/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

12/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 12/2011 z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Łąkowej w Prabutach.

11/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 11/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Obrzynowie oraz określenia osoby materialnie odpowidzialnej za powierzone mienie.

10/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 10/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

9/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

8/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 8/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

7/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

6/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

5/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych gminnych jednostek pomocniczych - sołtysów sołectw w Gminie Prabuty na kadencję 2011-2015.

4/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

3/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta I Gminy Prabuty.

2/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach.

1/2011

2016-02-15

Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9053