2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

92/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 92/2009 z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 3 Miasta Prabuty.

91/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 91/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

90/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 90/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami informację o stanie mienia komunalnego oraz informacją o prognozie długu.

89/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 89/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji w celu przyznania dopłat dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach Miasta i Gminy Prabuty.

88/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 88/2009 z dnia 09 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami w ramach prowadzonej procedury naboru pracowników, na stanowisko do spraw oświaty, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, w zespole do spraw oświaty, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

86/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 86/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

85/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 85/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty, powołania zespołów spisowych oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

84/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 84/2009 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

83/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 83/2009 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia zadań trybu pracy komisji.

82/2009

2016-02-17

Zarządzenie nr 82/2009 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:17670