2006

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2006 rok.

24/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 24/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Wandzie Angielskiej - Koniszewskiej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych.

23/2006

2016-02-18

Zarządzenie nr 23/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia weryfikacji opodatkowania gruntów rolnych nie przekraczających pow. 1 ha (nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ustawy o podatku rolnym) w latach 2003-2005.

22/2006

2016-02-18

Zarządzenie Nr 22/06 z dnia 12.04 2006 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 39/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25.07.2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

21A/2006

2016-02-18

Zarządzenie nr 21A/2006 z dnia 05 kwietnia 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów organu wykonawczego gminnej jednostki pomocniczej – sołtysa sołectwa Gdakowo.

20/2006

2016-02-18

Zarządzenie nr 20/2006 z dnia 09 marca 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów organu wykonawczego gminnej jednostki pomocniczej – sołtysa sołectwa Gdakowo.

19/2006

2016-02-18

Zarządzenie nr 19/2006 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2006 rok.

18/2006

2016-02-18

Zarządzenie nr 18/2006 z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Prabuty”.

17/2006

2016-02-18

Zarządzenie nr 17/2006 z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2005 rok.

16/2006

2016-02-18

Zarządzenie nr 16/2006 z dnia 09 marca 2006 roku w sprawie  zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 03 przy ul. Lipowej w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12602