Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 gm. Prabuty

2019-06-18

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a, 10 § 1, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.), zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 gm. Prabuty dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 gm. Prabuty

Budowa zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 Prabuty

2019-05-30

Działając na podstawie art. 49 i 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 30.05.2019 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6730.70.2017, podejmujące z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, dla terenu położonego w Prabutach przy ul.  Wojska Polskiego, na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb  0002 Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – zagospodarowanie towarzyszące.

Czytaj więcej o: Budowa zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 Prabuty

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

2019-05-29

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dot. realizacji inwestycji drogowej pn.:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty".

Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/23 obręb 0003

2019-05-27

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 t.j.) zawiadamia się strony postępowania że  dnia 24.05.2019r. została wydana decyzja nr 42/2019 (sygn. GPG.6730.33.2019)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Ogrodowej na dz. nr 87/23 obręb 0003 dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/23 obręb 0003

Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/24 obręb 0003

2019-05-27

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 t.j.) zawiadamia się strony postępowania że  dnia 24.05.2019r. została wydana decyzja nr 41/2019 (sygn. GPG.6730.32.2019)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Ogrodowej na dz. nr 87/24 obręb 0003 dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/24 obręb 0003

Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/25 obręb 0003

2019-05-27

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 t.j.) zawiadamia się strony postępowania że  dnia 24.05.2019r. została wydana decyzja nr 40/2019 (sygn. GPG.6730.31.2019)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Ogrodowej na dz. nr 87/25 obręb 0003 dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/25 obręb 0003

Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/26 obręb 0003

2019-05-27

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 t.j.) zawiadamia się strony postępowania że  dnia 24.05.2019r. została wydana decyzja nr 39/2019 (sygn. GPG.6730.30.2019)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Ogrodowej na dz. nr 87/26 obręb 0003 dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/26 obręb 0003

Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/27 obręb 0003

2019-05-27

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 t.j.) zawiadamia się strony postępowania że  dnia 24.05.2019r. została wydana decyzja nr 38/2019 (sygn. GPG.6730.29.2019)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Ogrodowej na dz. nr 87/27 obręb 0003 dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/27 obręb 0003

Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/21 obręb 0003

2019-05-27

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 t.j.) zawiadamia się strony postępowania że  dnia 24.05.2019r. została wydana decyzja nr 37/2019 (sygn. GPG.6730.28.2019)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Ogrodowej na dz. nr 87/21 obręb 0003 dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/21 obręb 0003

Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/22 obręb 0003

2019-05-27

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 t.j.)  zawiadamia się strony postępowania że dnia 24.05.2019r. została wydana decyzja nr 36/2019 (sygn. GPG.6730.27.2019)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Ogrodowej na dz. nr 87/22 obręb 0003 dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na dz. nr 87/22 obręb 0003

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10892