Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6730.95.2021

2022-03-01

Działając na podstawie  art. 49a  oraz  art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) w związku z  prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o  warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z  niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty, zawiadamiam strony postępowania iż nie jest możliwe załatwienie w/w sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

Termin załatwienia sprawy nastąpi najpóźniej do 29.04.2022r.

Czytaj więcej o: GPG.6730.95.2021

GPG.6730.94.2021

2022-03-01

Działając na podstawie  art. 49a  oraz  art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) w związku z  prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o  warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z  niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty, zawiadamiam strony postępowania iż nie jest możliwe załatwienie w/w sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

Termin załatwienia sprawy nastąpi najpóźniej do 29.04.2022r.

Czytaj więcej o: GPG.6730.94.2021

GPG.6730.57.2021

2022-02-25

  Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. 2021 poz. 735, ze zm. ), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 45/3, 46/1, 50/1 położonych w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty zawiadamiam strony postępowania, iż nie jest możliwe załatwienie w/w sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na konieczność ustalenia prawidłowego kręgu stron postępowania,  a także konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

Czytaj więcej o: GPG.6730.57.2021

Projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na działce 2/2, w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty

2022-02-25

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na działce 2/2, w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty

Decyzja nr 17/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego, na działce nr 70 położonej w obrębie ewidencyjnym Pólko, gmina Prabuty

2022-02-22

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 22.02.2022r. została wydana decyzja nr 17/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego, na działce nr 70 położonej w obrębie ewidencyjnym Pólko, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.86.2021).

Czytaj więcej o: Decyzja nr 17/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego, na działce nr 70 położonej w obrębie ewidencyjnym Pólko, gmina Prabuty

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 342, 343 położonych w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo, gmina Prabuty

2022-02-11

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji odmawiającej ustalenia warunków  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 342, 343 położonych w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 342, 343 położonych w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo, gmina Prabuty

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/16 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

2022-02-01

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 31.01.2022r. została wydana decyzja nr 13/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/16 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.81.2021).

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/16 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

2022-01-27

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 27.01.2022r. została wydana decyzja nr 12/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.87.2021).

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/16 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

2022-01-13

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/16 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/16 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

2022-01-12

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15035