2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2016 roku


XX/141/2016

2016-05-09

Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016 – 2032.

XIX/140/2016

2016-04-26

Uchwała Nr XIX/140 /2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XIX/139/2016

2016-04-26

Uchwała Nr XIX/139 /2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty

XIX/138/2016

2016-04-26

Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód ciężarowy.

XVIII/137/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XVIII/136/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XVIII/135/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy zabudowanej nieruchomości przy ul. Kwidzyńskiej 10.

XVIII/134/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.

XVIII/133/2016

2016-04-07

Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XVIII/132/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30  marca 2016 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

XVIII/131/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a Gminą Ryjewo w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Gminy Prabuty i Gminy Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi Laskowice- Trzciano".

XVIII/130/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty a Powiatem Kwidzyńskim w sprawie budowy/ przebudowy drogi łączącej się z drogą Gdakowo- Orkusz.

XVIII/129/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Prabuty porozumienia
o partnerstwie z Miastem Kwidzyn, Gminą Kwidzyn oraz z Gminą Ryjewo w celu przygotowania i  wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane”

XVIII/128/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku  w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Miasta Prabuty.

XVIII/127/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą.

XVIII/126/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą.

XVIII/125/2016

2016-04-07

Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30  marca 2016 roku w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XVIII/124/2016

2016-04-07

Uchwała  Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXXI/180/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia  2013r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

XVII/123/2016

2016-02-29

Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XVII/122/2016

2016-02-29

Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 roku  w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.

XVII/121/2016

2016-02-29

Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie : powołania Zespołu Koordynującego  Prabucki Budżet Obywatelski.

XVII/120/2016

2016-02-29

Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji  stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2016 rok.

XVI/119/2016

2016-02-19

Uchwała Nr XVI/119/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XVI/118/2016

2016-02-19

Uchwała Nr XVI/118/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: Budowy Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Miasta Prabuty w latach 2016 - 2018.

XVI/117/2016

2016-02-19

Uchwała Nr XVI/117/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XVI/116/2016

2016-02-19

Uchwała Nr XVI/116/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

XVI/115/2016

2016-02-19

Uchwała Nr XVI/115/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

XVI/114/2016

2016-02-19

Uchwała Nr XVI/114/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

XVI/113/2016

2016-02-19

Uchwała Nr XVI/113/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

XVI/112/2016

2016-02-19

Uchwała Nr XVI/112/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-19
Data publikacji:2016-02-19
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11130