Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6730.53.2022

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gdakowo B o mocy do 0,9 MW na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

30 stycznia 2023
Czytaj więcej o: GPG.6730.53.2022

GPG.6733. 16.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 listopada 2022 r., uzupełnionego w dniu 29.11.2022r., złożonego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dnia 26.01.2023r., została wydana decyzja nr 1/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej-kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 179, 178/1, 194, 181, 195, 198/1 202, 184, położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowo, gmina Prabuty.

27 stycznia 2023
Czytaj więcej o: GPG.6733. 16.2022

22/a/2023

Zarządzenie Nr 22/a/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie odwołania i powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

26 stycznia 2023
Czytaj więcej o: 22/a/2023

21/2023

Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty.

25 stycznia 2023
Czytaj więcej o: 21/2023

GPG.6730.48.2022

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 24.01.2023r. została wydana decyzja nr 3/2023 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gdakowo o mocy do 0,9 MW na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

24 stycznia 2023
Czytaj więcej o: GPG.6730.48.2022

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty - II postępowanie

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty".

24 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty - II postępowanie

18/2023

Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej przy ulicy Zielnej w Prabutach.

23 stycznia 2023
Czytaj więcej o: 18/2023

19/2023

Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w Gontach.

23 stycznia 2023
Czytaj więcej o: 19/2023

20/2023

Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej przy ul. Malborskiej w Prabutach.

23 stycznia 2023
Czytaj więcej o: 20/2023

17/2023

Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty.

23 stycznia 2023
Czytaj więcej o: 17/2023