Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

22 maja 2024
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

22 maja 2024
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

GPG.6733.7.2024

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 marca 2024 r., złożonego przez Pana Dariusza Chmurę, reprezentującego firmę ELVEN Sp. z o.o., ul. Ks. Andrzeja Klimuszki 23, 82-300 Elbląg, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dnia 20.05.2024r. została wydana decyzja nr 6/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem, na części działki nr 288/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

20 maja 2024
Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2024

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Prabuty

Postanowienie nr 298/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Prabuty.

20 maja 2024
Czytaj więcej o: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Prabuty

Dostawa i montaż wąskiej wiaty śmietnikowej

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Dostawa i montaż wąskiej wiaty śmietnikowej"

16 maja 2024
Czytaj więcej o: Dostawa i montaż wąskiej wiaty śmietnikowej

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej".

16 maja 2024
Czytaj więcej o: Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

II/10/2024

Uchwała nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

15 maja 2024
Czytaj więcej o: II/10/2024

II/9/2024

Uchwała nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

15 maja 2024
Czytaj więcej o: II/9/2024

II/8/2024

Uchwała nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na okres kadencji 2024-2029.

15 maja 2024
Czytaj więcej o: II/8/2024

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych.

14 maja 2024
Czytaj więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych