Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6220.9.2023

Obwieszczenie GPG.6220.9.2023 z dnia 06.12.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanej do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo.

6 grudnia 2023
Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2023

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą w Zespole do spraw Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów  do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą w Zespole do spraw Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

5 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą w Zespole do spraw Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji

177/2023

Zarządzenie Nr 177/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia  05 grudnia 2023 roku  w sprawie ogłoszenia  naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą w  Zespole do spraw Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

5 grudnia 2023
Czytaj więcej o: 177/2023

GPG.6220.6.2023

Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 01.12.2023r. dotyczące wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

4 grudnia 2023
Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2023

Rok 2024

1 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Rok 2024

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 - 2034

1 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 - 2034

OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości treści ZARZĄDZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 – 2029.

1 grudnia 2023
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r.

LXXIII/488/2023

Uchwała Nr LXXIII/488/2023 Rady Miejskiej Prabuty z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2023-2032.

29 listopada 2023
Czytaj więcej o: LXXIII/488/2023

LXXIII/487/2023

Uchwała Nr LXXIII/487/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.

29 listopada 2023
Czytaj więcej o: LXXIII/487/2023

LXXIII/486/2023

Uchwała Nr LXXIII/486/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

29 listopada 2023
Czytaj więcej o: LXXIII/486/2023