Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obrady LXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Obrady LXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Reymonta w Prabutach wraz z pełenieniem nadzoru autorskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Reymonta w Prabutach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

22 marca 2023
Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Reymonta w Prabutach wraz z pełenieniem nadzoru autorskiego

Rok 2023

Rejestr umów zawartych w 2023 roku.

20 marca 2023
Czytaj więcej o: Rok 2023

44/2023

Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie : szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej kierownikowi samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminna Biblioteki Publicznej w Prabutach, dla której organizatorem jest Miasto i Gmina Prabuty.

17 marca 2023
Czytaj więcej o: 44/2023

Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracyjnych

Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracyjnych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach.

16 marca 2023
Czytaj więcej o: Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracyjnych

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

15 marca 2023
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości zbywanej użytkownikowi wieczystemu

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Uwagi

0009 Jakubowo

Działka nr 64 o pow. 226m2 położona w kompleksie letniskowym w pobliżu jez. Dzierzgoń, uzbrojona w wodociąg i e.e. Dojazd brukowy. KW GD1I/00021796/4

Obszar zabudowy rekreacyjnej wg MPZP otoczenia jez. Dzierzgoń. Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego.

brutto: 5666

Użytkowanie wieczyste ustanowione przed rokiem 2004, zatem zwolnione z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022, poz. 931).

15 marca 2023
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości zbywanej użytkownikowi wieczystemu

GPG.6733. 2.2023

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 2 lutego 2023 r., złożonego przez Pana Tadeusza Wojszkun – prokurenta Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty, dnia 13.03.2023r., została wydana decyzja nr 6/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Pawilonu nr II Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. w zakresie dobudowy windy zewnętrznej oraz budowie parkingu, drogi dojazdowej i podjazdu dla karetek, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 67/18, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

14 marca 2023
Czytaj więcej o: GPG.6733. 2.2023

Dostawa pojemników 1100 L na odpady

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Dostawa pojemników 1100 L na odpady"

13 marca 2023
Czytaj więcej o: Dostawa pojemników 1100 L na odpady

43/2023

Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w Jakubowie w pobliżu jeziora Dzierzgoń w gminie Prabuty.

13 marca 2023
Czytaj więcej o: 43/2023