Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 roku o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach komisji wyborczych.

23 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

23 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty sporządzony dnia 21 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Prabutach.

21 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty

Dostawa pojemników 1100L na odpady

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na "Dostawa pojemników 1100L na odpady".

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Dostawa pojemników 1100L na odpady

Harmonogram Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2025

Zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 marca 2024 roku wprowadzono harmonogram wdrażania Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego, skład i zadania Zespołu do spraw Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego oraz wzory dokumentów wymaganych w ramach Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego edycja na 2025 rok.

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Harmonogram Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2025

Obrady LXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 24 kwietnia 2024 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Obrady LXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

17 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

 Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

17 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

I przetarg trzech działek garażowych przy ul. Sanatoryjnej 16 i 18

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty - M przy ul. Sanatoryjnej oznaczone nr działek 54/303, 54/304, 54/305 każda z osobna o pow. 24m2 za cenę wywoławczą 4985zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 931).

17 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: I przetarg trzech działek garażowych przy ul. Sanatoryjnej 16 i 18

I przetarg ograniczony byłej drogi wewnętrznej w Gdakowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli przyległych nieruchomości na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym GDAKOWO oznaczoną numerem działki 61/1 o powierzchni 310m2 zapisaną w księdze wieczystej KW nr GD1I/00049065/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5811zł (słownie: pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych oo/100) – kwota brutto.

17 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: I przetarg ograniczony byłej drogi wewnętrznej w Gdakowie