Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o zamieszczeniu ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

26 maja 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Obrady LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 2 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

24 maja 2023
Czytaj więcej o: Obrady LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 31 maja 2023 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

24 maja 2023
Czytaj więcej o: Obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. " Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty"

19 maja 2023
Czytaj więcej o: Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

 

17 maja 2023
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

17 maja 2023
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

17 maja 2023
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

GPG.6220.3.2023

Obwieszczenie GPG.6220.3.2023 z dnia 16.05.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa w obrębie Rodowo, gmina Prabuty elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW”, które planowane jest do realizacji na działkach nr 153, 154, 155, 157 – obr. geod. Rodowo.

16 maja 2023
Czytaj więcej o: GPG.6220.3.2023

73/2023

Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za prąd na targowisku miejskim.

11 maja 2023
Czytaj więcej o: 73/2023

GPG.6220.15.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.15.2022 z dnia 11.05.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”, planowanego do realizacji na działkach nr: 48/2, 48/8, 46/4, 47/2, 48/6 - obr. geod. 0002 Prabuty, 219, 257- obr. geod. 0003 Prabuty, 1/1, 1/2, 3, 4/1, 5 – obr. geod. 0004 Prabuty.

11 maja 2023
Czytaj więcej o: GPG.6220.15.2022