2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

120/2017

2017-12-29

Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

119/2017

2017-12-29

Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zakładowego planu kont.

118/2017

2018-01-08

Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

117/2017

2018-01-02

Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu

116/2017

2018-01-02

Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz programu działania Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu

115/2017

2017-12-22

Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty-M.

114/2017

2018-01-05

Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

113/2017

2017-12-21

Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Obrzynowie wyłącznie w formie elektronicznej.

112/2017

2017-12-22

Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

111/2017

2017-12-18

Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty

110/2017

2017-12-07

Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Kisielickiej w Prabutach.

109/A/2017

2017-12-13

Zarządzenie Nr 109/A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

108/2017

2017-11-22

Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Daszyńskiego 17 w Prabutach.

107/2017

2017-11-21

Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

106/2017

2017-11-23

Zarządzenie Nr 106/2017 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia  treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 23 listopada 2017 r.

105/2017

2017-11-21

Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty osobie wskazanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

104/2017

2017-11-15

Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

103/2017

2017-11-15

Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2018-2027.

102/2017

2017-11-28

Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

101/A/2017

2017-11-10

Zarządzenie Nr 101/A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

100/2017

2017-11-21

Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 października 2017 roku w sprawie udzielenia pani Katarzynie Sicińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

99/2017

2017-10-19

Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

98/2017

2017-10-18

Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza  Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości cen i opłat za usługi cmentarne.

97/2017

2017-10-18

Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 października 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości drogowych położonych w Prabutach przy ulicach Zielnej i Kuracyjnej.

96/2017

2017-10-18

Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

95/2017

2017-10-18

Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu służącego do monitoringu wizyjnego Miasta i Gminy Prabuty, mienia Miasta i Gminy Prabuty (place zabaw, przystanki, wiaty autobusowe, majątek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia świetlic), sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umów użyczenia, druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, paliwa w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty, paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Fiat Doblo GKW 2S90, paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty ISUZU D-MAX NO 2542N, sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umowy użyczenia  z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku oraz powołania zespołów spisowych oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

94/2017

2017-10-18

Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

93/2017

2017-10-17

Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 października 2017 roku w sprawie składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

92/2017

2017-10-06

Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 października 2017 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018.

91/2017

2017-10-06

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

90/2017

2017-09-26

Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach

89/2017

2017-10-06

Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

88/2017

2017-10-20

Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 września 2017 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia, związanego z ochroną środowiska, polegającego na modernizacji systemu grzewczego poprzez likwidację kotła opalanego węglem i zastosowania w jego miejsce proekologicznego źródła ciepła, umowy o udzieleniu dotacji, wniosku o wypłatę dotacji.

87/2017

2017-10-10

Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

86/2017

2017-09-18

Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 września 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia terenów kolejowych położonych w Prabutach.

85/2017

2017-09-14

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 września 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kowalach 6.

84/2017

2017-09-14

Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gdakowie.

83/2017

2017-09-14

Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 września 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w Gontach.

82/2017

2017-10-18

Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty (Dział księgowości oświatowej) , powołania zespołu spisowego oraz określenia osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie.

81/2017

2017-09-19

Zarządzenie nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 września 2017 roku w sprawie dokonania (w związku z niezamierzonym opuszczeniem kilku wyrazów) zmian w treści zarządzenia nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Panu Robertowi Bulczak upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

80/2017

2017-09-15

Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

79/2017

2017-09-08

Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

78/2017

2017-09-11

Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości położonych w mieście i gminie Prabuty.

77/2017

2017-09-07

Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

76/2017

2017-08-31

Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

75/2017

2017-08-24

Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2017 roku.

74/2017

2017-08-22

Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat wywołanych zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej w sierpniu 2017 r. w Gminie Prabuty.

73/2017

2017-08-30

Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017
rok.

72/2017

2017-08-24

Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury zdawczo-odbiorczego, powołania zespołów spisowych, przekazania majątku oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

71/2017

2017-08-24

Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uprawnionym uczniom szkół, mających siedzibę w Mieście i Gminie Prabuty, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

70/2017

2017-08-16

Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022.

69/2017

2017-08-16

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

68/2017

2017-08-11

Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - pani Bogusławie Mrozińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

67/2017

2017-08-11

Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Mazurskiej 2 w Prabutach.

66/2017

2017-08-24

Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury zdawczo-odbiorczego, powołania zespołów spisowych, przekazania majątku oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

65/2017

2017-08-24

Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury zdawczo-odbiorczego, powołania zespołów spisowych, przekazania majątku oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

64/2017

2017-08-24

Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury zdawczo-odbiorczego, powołania zespołów spisowych, przekazania majątku oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

63/2017

2017-10-18

Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Pustej 5 w Prabutach.

62/2017

2017-08-16

Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

61/2017

2017-07-20

Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Sypanicy 9 w gminie Prabuty objętej planem realizacji inwestycji celu publicznego.

60/2017

2017-09-19

Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

59/2017

2017-09-07

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

58/2017

2017-09-07

Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

57/2017

2017-09-07

Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania samorządowej szkoły lub placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora placówki.

56/2017

2017-09-07

Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. „Adama Mickiewicza” w Trumiejkach do Szkoły Podstawowej im. „Adama Mickiewicza” w Trumiejkach.

55/2017

2017-09-07

Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 lipca 2017 roku  w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. „Kresowian” w Rodowie do Szkoły Podstawowej im. „Kresowian” w Rodowie.

54/2017

2017-09-07

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Prabutach do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

53/2017

2017-08-24

Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

52/2017

2017-07-14

Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Rumiankowej 13 w Prabutach.

51/2017

2017-07-14

Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Zamkowej 2 w Prabutach.

50/2017

2017-08-28

Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20.12.2016 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

49/2017

2017-08-28

Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie miasta i gminy Prabuty pn. „Kryzys 2017”.

48/2017

2017-06-29

Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Malwinie Kordowskiej – pracownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużnika alimentacyjnego.

47/2017

2017-06-29

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: odwołania upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 kwietnia 2013 r. Pani Karolinie Demko – pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużnika alimentacyjnego.

46/2017

2017-06-28

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowej przy ul. Górnej w Prabutach.

45/2017

2017-08-24

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

44/2017

2017-06-22

Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

43/2017

2017-08-16

Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022.

42/2017

2017-08-16

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

41A/2017

2017-07-24

Zarządzenie Nr 41A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalno – prawnej projektów zgłoszonych do Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

41/2017

2017-08-24

Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

40/2017

2017-06-02

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

39/2017

2017-08-28

Zarządzenie Nr 39/2017 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchylenia przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej.

38/2017

2017-06-08

Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie dokonania zmiany treści zarządzenia nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

37/2017

2017-06-06

Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

36/2017

2017-05-23

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

35/2017

2017-05-23

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: składu osobowego komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty o dofinansowanie opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

34/2017

2017-05-25

Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

33/2017

2017-05-23

Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

32/2017

2017-05-23

Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Prabuty.

31/2017

2017-10-18

Zarządzenie anulowane.

30/2017

2017-05-25

Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu w Prabutach.

29/2017

2017-05-25

Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach.

28/2017

2017-04-19

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach w zamian za święto przypadające w 2017  roku w dzień wolny od pracy.

27/2017

2017-04-20

Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

26/2017

2017-04-11

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Centralnego Rejestru Umów.

25/2017

2017-04-13

Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów: wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, umów o udzieleniu dotacji, wniosków o wypłatę dotacji.

24/2017

2017-04-12

Zarządzenie Nr 24/2017 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2017 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21.03.2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Prabuty.

23/2017

2017-04-14

Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmiany treści zarządzenia nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

22/2017

2017-04-13

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-01-12
Data publikacji:2017-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13763