2005

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2005 roku


XXIX/180/2005

2016-02-08

Uchwała Intencyjna Nr XXIX/180/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie podjęcia działań w celu uzbrojenia terenu przeznaczonego dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w infrastrukturę techniczną.

XXIX/181/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/181/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację i współfinansowanie projektu sołectwa Sypanica pt. “Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sypanica w gminie Prabuty”.

XXIX/182/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/182/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację i współfinansowanie projektu sołectwa Szramowo pt. “Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szramowo w gminie Prabuty”.

XXIX/183/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/183/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: przyjęcia “Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

XXIX/184/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/184/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: przyjęcia “Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

XXIX/185/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/185/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: zawarcia umowy pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlach Chodkiewicza i Łąkowa na terenie miasta Prabuty”.

XXIX/186/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/186/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na rok 2005.

XXIX/187/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/187/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2005 rok.

XXIX/188/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/188/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na tych rachunkach oraz przeznaczenia tych dochodów.

XXIX/189/2005

2016-02-08

Uchwała Nr XXIX/189/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:23776