Archiwum zamówień pow. 30 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dostawa kruszywa drogowego z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty

2020-01-29

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę kruszywa drogowego z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2020-01-30

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Naprawę nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Przebudowa ulicy Górnej w Prabutach

2020-03-03

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o składanie ofert w wyznaczonych w postępowaniach terminach w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę ulicy Górnej w Prabutach"

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Prabutach

2020-04-08

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Prabutach"

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pólko, gm. Prabuty

2020-05-26

UWAGA - zmiana terminu składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pólko, gm. Prabuty

Remont pomieszczeń w budynku Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Łąkowej 22

2020-06-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na: "Remont pomieszczeń w budynku Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Łąkowej 22".

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2020-07-08

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty".

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Polnej w Prabutach - Etap I

2020-07-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Polnej w Prabutach - Etap I

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

2020-08-05

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Prabutach

2020-09-02

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Prabutach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-02-12
Data publikacji:2020-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7333