2004

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2004 roku


XVIII/103/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XVIII/103/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie: wydzierżawienia lokalu po byłym Komisariacie Policji w Prabutach.

XIX/104/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XIX/104/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

XIX/105/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XIX/105/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: powierzenia Bankowi Spółdzielczemu w Prabutach obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

XIX/106/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XIX/106/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie: wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2003 – 2006.

XIX/107/2004

2016-02-08

Uchwała Budżetowa Na 2004 Rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku Nr XIX/107/2004

XIX/108/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XIX/108/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

XIX/109/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XIX/109/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/143/2000 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

XIX/110/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XIX/110/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XIX/111/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XIX/111/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatków mieszkaniowych.

XIX/112/2004

2016-02-08

Uchwała Nr XIX/112/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: stwierdzenia odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:21712