2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2009 roku


XXX/159/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXX/159/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2009.

XXX/160/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXX/160/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/62/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2008 – 2012”.

XXX/161/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXX/161/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie górnych stawek opłat brutto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania nieczystości stałych i płynnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XXX/162/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXX/162/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2009 – 2017.

XXX/163/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXX/163/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

XXX/164/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Pilichowie, gmina Prabuty.

XXXI/165/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/165/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej miejscowości Kamienna w gminie Prabuty.

XXXI/166/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/166/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: nabycia udziału 1/3 części Skarbu Państwa w nieruchomości zabudowanej położonej w Kowalach, gmina Prabuty.

XXXI/167/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/167/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2009 - 2013

XXXI/168/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/168/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

XXXI/169/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/169/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Prabuty do roku 2015.

XXXI/170/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/170/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

XXXI/171/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/171/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa organowi gminnej jednostki organizacyjnej – Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli, w imieniu Miasta i Gminy Prabuty, w zakresie realizacji projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

XXXI/172/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/172/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

XXXI/173/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/173/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości: Orkusz.

XXXI/174/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/174/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie miasta Prabuty

XXXI/175/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXI/175/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2009 rok.

XXXII/176/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXII/176/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w treści uchwały Nr XXXI/170/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

XXXII/177/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXII/177/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w treści uchwały Nr XXXI/171/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa organowi gminnej jednostki organizacyjnej – Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli, w imieniu Miasta i Gminy Prabuty, w zakresie realizacji projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

XXXII/178/2009

2016-02-01

Uchwała Nr XXXII/178/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w obrębie geodezyjnym 5 miasta Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12768