Karty informacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MPZP Sypanica i Orkusz

2022-09-21

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty.

MPZP Gdakowo

2022-05-26

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo, gmina Prabuty.

Rejon ul. Pustej

2021-10-19

Karty informacyjne - rejon ul. Pustej.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

2020-09-23

Karty informacyjne - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

Plan Gonty

2020-02-28

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty

Karta informacyjna 09/16

2016-12-15

Karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”.

Karta informacyjna 08/16

2016-11-22

Karta informacyjna postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”, planowanego do realizacji na działkach nr: 54/48, 54/133, 54/162, 54/202, 54/203, 54/204, 54/205, 55/7, 55/12, 55/13, 56/3, 58/2, 58/3, 92, 166 – obr. geod. 0005 Prabuty.

Karta informacyjna 07/16

2016-09-09

Karta informacyjna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew. 73/1, 74, 75/1, 76 - położonych w miejscowości Gonty, Gmina Prabuty.

Karta informacyjna 06/16

2016-08-31

Karta informacyjna wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”.

Karta informacyjna 05/16

2016-06-15

Karta informacyjna raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.  „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew. 73/1, 74, 75/1, 76 - położonych w miejscowości Gonty, Gmina Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-03
Data publikacji:2016-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13491