Karty informacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

2023-09-14

Karty informacyjne - zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

MPZP rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki

2023-05-31

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki.

MPZP rejon ul. Przemysłowej

2023-04-27

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Przemysłowej w Prabutach.

MPZP Julianowo, Gonty, Górowychy

2023-03-30

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Julianowo, Gonty, Górowychy.

MPZP Sypanica i Orkusz

2022-09-21

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty.

MPZP Gdakowo

2022-05-26

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo, gmina Prabuty.

Rejon ul. Pustej

2021-10-19

Karty informacyjne - rejon ul. Pustej.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

2020-09-23

Karty informacyjne - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

Plan Gonty

2020-02-28

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty

Karta informacyjna 09/16

2016-12-15

Karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-03
Data publikacji:2016-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14776