2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LXIII/419/2023

2023-02-28

Uchwała Nr LXIII/419/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.

LXIII/418/2023

2023-02-28

Uchwała Nr LXIII/418/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w/s górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

LXIII/417/2023

2023-02-28

Uchwała Nr LXIII/417/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

LXIII/416/2023

2023-02-28

Uchwała Nr LXIII/416/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Ewie Tatarze upoważnienia do działania jednoosobowo w sprawach mieszkaniowych.

LXIII/415/2023

2023-02-28

Uchwała Nr LXIII/415/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

LXIII/414/2023

2023-02-28

Uchwała Nr LXIII/414/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

LXIII/413/2023

2023-02-28

Uchwała Nr LXIII/413/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Mieście i Gminie Prabuty.

LXIII/412/2023

2023-02-28

Uchwała Nr LXIII/412/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Prabuty do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

LXIII/411/2023

2023-02-28

Uchwała Nr LXIII/411/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Prabuty na lata 2023 – 2026”.

LXIII/410/2023

2023-02-28

Uchwała Nr LXIII/410/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019-2022 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prabuty na lata 2019-2022”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-02-02
Data publikacji:2023-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:385