2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25/2025

2024-02-28

Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty w roku 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

22/2024

2024-02-26

Zarządzenie nr 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany regulaminu korzystania ze świetlic położonych na terenie miasta i gminy Prabuty.

20/2024

2024-02-20

Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

19/2024

2024-02-16

Zarządzenie nr 19/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany regulaminu korzystania ze świetlic położonych na terenie miasta i gminy Prabuty.

16/2024

2024-02-05

Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 05 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą w Zespole do spraw Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

15/2024

2024-02-02

Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w Raniewie w gminie Prabuty.

14/2024

2024-02-02

Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty na rok 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony środowiska.

12/2024

2024-02-01

Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty w roku 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ochrony środowiska.

10/2024

2024-01-23

Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w Prabutach, utworzonych z udziałem Miasta i Gminy Prabuty stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

9/2024

2024-01-15

Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2024 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-01-01
Data publikacji:2024-01-01
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:399