Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6220.6.2023

2024-03-01

Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 01.03.2024r. informujące strony postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach w/w postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2023

GPG.6220.6.2023

2024-03-01

Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 01.03.2024r. dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty””, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2023

GPG.6220.8.2020

2024-02-22

Obwieszczenie GPG.6220.8.2020 z dnia 22.02.2024r. informujące o wydaniu postanowienia GPG.6220.8.2020 z dnia 22.02.2024r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty GPG.6220.8.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 78/9 w miejscowości Rodowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.8.2020

GPG.6220.6.2023

2024-02-08

Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 08.02.2024r. dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty””, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2023

GPG.6220.9.2023

2024-01-31

Obwieszczenie GPG.6220.9.2023 z dnia 31.01.2024r. dotyczące wydania postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanej do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2023

GPG.6162.1.2024

2024-01-23

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Czytaj więcej o: GPG.6162.1.2024

GPG.6220.1.2024

2024-01-16

Obwieszczenie GPG.6220.1.2024 z dnia 16.01.2024r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 330/3, 330/4, 330/5 oraz części działki nr 330/6 wraz z etapowaniem, położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.1.2024

GPG.6220.10.2023

2024-01-02

Obwieszczenie GPG.6220.10.2023 z dnia 02.01.2024r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 7 MW”, planowanej do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 772, 774, 786, 787 – obr. geod. Obrzynowo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.10.2023

GPG.6220.9.2023

2023-12-06

Obwieszczenie GPG.6220.9.2023 z dnia 06.12.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanej do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2023

GPG.6220.6.2023

2023-12-04

Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 01.12.2023r. dotyczące wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:20442