Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6220.9.2023

2023-12-06

Obwieszczenie GPG.6220.9.2023 z dnia 06.12.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanej do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2023

GPG.6220.6.2023

2023-12-04

Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 01.12.2023r. dotyczące wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2023

GPG.6220.5.2023

2023-11-14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.5.2023 z dnia 14.11.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) o łącznej mocy do 30 MW”, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2/2 obręb Gdakowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Czytaj więcej o: GPG.6220.5.2023

GPG.6220.5.2023

2023-10-04

Obwieszczenie GPG.6220.5.2023 z dnia 04.10.2023r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) o łącznej mocy do 30 MW” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2/2 obręb Gdakowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Czytaj więcej o: GPG.6220.5.2023

GPG.6220.3.2023

2023-09-20

Obwieszczenie o wydaniu postanowień:

  1. 6220.3.2023 z dnia 20.09.2023r. w/s sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty GPG.6220.3.2023 z dnia 04.09.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa w obrębie Rodowo, gmina Prabuty elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW”, które planowane jest do realizacji na działkach nr 153, 154, 155, 157 – obr. geod. Rodowo.
  2. 6220.3.2023 z dnia 20.09.2023r. w/s uzupełnienia rozstrzygnięcia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty GPG.6220.3.2023 z dnia 04.09.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa w obrębie Rodowo, gmina Prabuty elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW”, które planowane jest do realizacji na działkach nr 153, 154, 155, 157 – obr. geod. Rodowo.
Czytaj więcej o: GPG.6220.3.2023

GPG.6220.4.2023

2023-09-11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.4.2023 z dnia 11.09.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 504, 512/2, 536 oraz 511 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.4.2023

GPG.6220.3.2023

2023-09-04

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.3.2023 z dnia 04.09.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa w obrębie Rodowo, gmina Prabuty elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW”, które planowane jest do realizacji na działkach nr 153, 154, 155, 157 – obr. geod. Rodowo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.3.2023

GPG.6220.6.2023

2023-08-08

Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 08.08.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty””, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2023

GPG.6220.5.2023

2023-07-31

Obwieszczenie GPG.6220.5.2023 z dnia 31.07.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) o łącznej mocy do 30 MW” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2/2 obręb Gdakowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Czytaj więcej o: GPG.6220.5.2023

GPG.6220.4.2023

2023-07-26

Obwieszczenie GPG.6220.4.2023 z dnia 26.07.2023r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 504, 512/2, 536 oraz 511 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6220.4.2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:19459