Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6220.2.2023

2023-06-01

Obwieszczenie GPG.6220.2.2023 z dnia 01.06.2023r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa w obrębie Kamienna, gmina Prabuty elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 28MW”, które planowane jest do realizacji na działce nr 3/20 – obr. geod. Kamienna.

Czytaj więcej o: GPG.6220.2.2023

GPG.6220.3.2023

2023-05-16

Obwieszczenie GPG.6220.3.2023 z dnia 16.05.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa w obrębie Rodowo, gmina Prabuty elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW”, które planowane jest do realizacji na działkach nr 153, 154, 155, 157 – obr. geod. Rodowo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.3.2023

GPG.6220.15.2022

2023-05-11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.15.2022 z dnia 11.05.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”, planowanego do realizacji na działkach nr: 48/2, 48/8, 46/4, 47/2, 48/6 - obr. geod. 0002 Prabuty, 219, 257- obr. geod. 0003 Prabuty, 1/1, 1/2, 3, 4/1, 5 – obr. geod. 0004 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6220.15.2022

GPG.6220.2.2023

2023-04-26

Obwieszczenie GPG.6220.2.2023 z dnia 26.04.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa w obrębie Kamienna, gmina Prabuty elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 28MW”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.2.2023

GPG.6220.1.2023

2023-04-25

Obwieszczenie GPG.6220.1.2023 z dnia 25.04.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 1/2 obręb Raniewo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.1.2023

GPG.6220.12.2021

2023-04-25

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.12.2021 z dnia 25.04.2023r. dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/26 – obr. geod. Raniewo, po przeprowadzeniu oceny odziaływania na środowisko decyzji.

Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.18.2022

2023-04-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.18.2022 z dnia 03.04.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa 1-2 instalacji fotowoltaicznych pn. GONTY, na terenie działki nr ew. 126/2 obręb Gonty, o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.18.2022

GPG.6220.15.2022

2023-03-29

Obwieszczenie GPG.6220.15.2022 z dnia 29.03.2023r. dotyczące możliwości zapoznania się przez strony postępowania i wypowiedzenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”, planowanego do realizacji na działkach nr: 48/2, 48/8, 46/4, 47/2, 48/6 - obr. geod. 0002 Prabuty, 219, 257- obr. geod. 0003 Prabuty, 1/1, 1/2, 3, 4/1, 5 – obr. geod. 0004 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6220.15.2022

GPG.6220.12.2021

2023-03-07

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 07.03.2023r. w sprawie możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/26 – obr. geod. Raniewo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.16.2022

2023-03-01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.16.2022 z dnia 01.03.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 1” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 732 – obr. geod. Obrzynowo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.16.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:18431