Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

102/2024

Zarządzenie Nr 102/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie harmonogramu wdrażania Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego, składu i zadań Zespołu do spraw Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego oraz wzoru dokumentów wymaganych w ramach Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego edycja na 2025 rok.

8 lipca 2024
Czytaj więcej o: 102/2024

100/2024

Zarządzenie Nr 100/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

8 lipca 2024
Czytaj więcej o: 100/2024

101/2024

Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie dokonania zmiany Zarządzenia Nr 111/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

8 lipca 2024
Czytaj więcej o: 101/2024

99/2024

Zarządzenie Nr 99/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie powołania Zastępcy Miasta i Gminy Prabuty.

8 lipca 2024
Czytaj więcej o: 99/2024

98/2024

Zarządzenie Nr 98/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie odwołania Zastępcy Miasta i Gminy Prabuty.

8 lipca 2024
Czytaj więcej o: 98/2024

96/2024

Zarządzenie Nr 96/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2024 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 – w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie  dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

5 lipca 2024
Czytaj więcej o: 96/2024

97/2024

Zarządzenie Nr 97/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2024 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich wyborczych na terenie Gminy Prabuty w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Prabuty na kadencję 2024-2029.

5 lipca 2024
Czytaj więcej o: 97/2024

GPG.6220.9.2023

Obwieszczenie GPG.6220.9.2023 z dnia 05.07.2024r. informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo.

5 lipca 2024
Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2023

GPG.6220.9.2023

Obwieszczenie GPG.6220.9.2023 z dnia 05.07.2024r. dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo.

5 lipca 2024
Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2023

93/2024

Zarządzenie nr 93/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 04 lipca 2024 roku w sprawie: zmiany regulaminu korzystania ze świetlic położonych na terenie miasta i gminy Prabuty.

4 lipca 2024
Czytaj więcej o: 93/2024