Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Postanowienie Nr 166/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 lutego 2024 roku

Postanowienie Nr 166/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Prabuty w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

4 marca 2024
Czytaj więcej o: Postanowienie Nr 166/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 lutego 2024 roku

GPG.6220.6.2023

Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 01.03.2024r. informujące strony postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach w/w postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1 marca 2024
Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2023

GPG.6220.6.2023

Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 01.03.2024r. dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty””, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

1 marca 2024
Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2023

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie w sprawie przyjmowania list kandydatów na radnych

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przyjmowania list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

1 marca 2024
Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie w sprawie przyjmowania list kandydatów na radnych

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie o powołaniu Powiatowej Komisji Wyborczej

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2024 roku o powołaniu Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie.

1 marca 2024
Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie o powołaniu Powiatowej Komisji Wyborczej

GPG.6733.1.2024

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 stycznia 2024 r. (data wpływu do urzędu: 10 stycznia 2024 r.), złożonego przez Panią Izabelę Pabis, ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg, działającą na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dnia 29.02.2024r. została  wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 2/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na częściach działek nr 54/64 i 54/48, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

29 lutego 2024
Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2024

Informacja o siedzibie, składzie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Prabutach

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prabutach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

29 lutego 2024
Czytaj więcej o: Informacja o siedzibie, składzie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Prabutach

25/2025

Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty w roku 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

28 lutego 2024
Czytaj więcej o: 25/2025

Postaniowienie Nr 164/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 lutego 2024 roku

Postanowienie Nr 164/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

27 lutego 2024
Czytaj więcej o: Postaniowienie Nr 164/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 lutego 2024 roku

Postanowienie Nr 148/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 lutego 2024 roku

POSTANOWIENIE NR 148/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Prabutach.

27 lutego 2024
Czytaj więcej o: Postanowienie Nr 148/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 lutego 2024 roku