Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6730.48.2022

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 24.01.2023r. została wydana decyzja nr 3/2023 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gdakowo o mocy do 0,9 MW na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty.

24 stycznia 2023
Czytaj więcej o: GPG.6730.48.2022

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty - II postępowanie

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty".

24 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty - II postępowanie

15/2023

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w załączniku nr 3 punktu nr 4 do Zarządzenia nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

20 stycznia 2023
Czytaj więcej o: 15/2023

Obrady LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 25 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

20 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Obrady LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

18 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres pow. 10 lat

18 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres pow. 10 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – część II

18 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – część II

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – część I

18 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – część I

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

18 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

13/2023

Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie odwołania Pani Wandy Angielskiej–Koniszewskiej z funkcji pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

16 stycznia 2023
Czytaj więcej o: 13/2023