2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2011 roku


IV/12/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w Prabutach przy ul. Mickiewicza 1 i przy ul. Kopernika 2.

IV/13/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Koszarowej w Prabutach.

IV/14/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego w Prabutach.

IV/15/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2011.

IV/16/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 października 2010 r. Nr LI/289/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

IV/17/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

IV/18/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

IV/19/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Daszyńskiego-Jagiełły” w Prabutach

V/20/2011

2016-01-28

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Mejskiej w Prabutach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2011 – 2014

V/21/2011

2016-01-28

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia woli likwidacji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Prabutach, w związku z jego przekształceniem w instytucję kultury o nazwie Prabuckie Centrum Kultury i Sportu.

V/22/2011

2016-01-28

Uchwała NR V/22/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru oraz zasad i warunków używania herbu, barw Miasta i Gminy Prabuty.

V/23/2011

2016-01-28

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

V/24/2011

2016-01-28

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

V/25/2011

2016-01-28

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

V/26/2011

2016-01-28

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na rok 2011.

VI/27/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie geodezyjnym Gonty w gminie Prabuty

VI/29/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości

VI/30/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17.02.2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

VI/31/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

VI/32/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

VI/33/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

VII/34/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Wojciecha w Prabutach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

VII/35/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku o zmianie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.

VII/36/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: likwidacji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Prabutach

VII/37/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Prabuckie Centrum Kultury i Sportu.

VII/38/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Prabuty

VII/39/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2011 – 2032.

VII/40/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2010.

VII/41/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

VII/42/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11370