2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru Oferenta do Prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 1.

2/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

3/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 3/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokale socjalne.

4/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 4/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Laskowice w gminie Prabuty.

5/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 5/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie terminów przeprowadzania inwentaryzacji, założenia księgi inwentarzowej, prowadzenia ewidencji ilościowej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenia osoby odpowiedzialnej materialnie za sprzęt i oprogramowanie stanowiska w systemie obsługi obywatela ( umowa użyczenia z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie).

6/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 6/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Działkowej w Prabutach.

6a/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 6a/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Polnej w Prabutach.

7/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 7/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

8/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 8/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

9/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 9/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

10/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 10/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie umorzenia zapłaty należnych odsetek od zaległości Państwa Wiesławy i Romana Namiel zam. Gdakowo 23b, gm. Prabuty z tytułu rat za wykup lokalu mieszkalnego za lata 2006-2009.

11/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 11/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

12/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 12/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Łąkowej w Prabutach.

13/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 13/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Górnej w Prabutach.

14/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 14/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Rypińskiej w Prabutach.

15/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 15/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łąkowej w Prabutach.

16/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 16/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy Placu Wolności w Prabutach.

17/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 17/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Działkowej w Prabutach.

18/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 18/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Działkowej w Prabutach.

19/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 19/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

20/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 20/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

21/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 21/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania elektrycznych urządzeń grzewczych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

22/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 22/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad korzystania z kart płatniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

23/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 23/2010 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

24/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 24/2010 z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

25/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 25/2010 z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2009 rok.

26/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 26/2010 z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Julianowie w gminie Prabuty.

27/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 27/2010 z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego p. Eweliny Papis pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

28/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 28/2010 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie umorzenia dla Państwa Danuty i Piotra Biruta zam. Sanatoryjna 13/5 zapłaty zobowiązania z tytułu raty za wykup lokalu mieszkalnego za 2010 r.

29/2010

2016-02-16

Zarządzenie nr 29/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczej straży pożarnej z terenu Miasta i Gminy Prabuty oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakrsie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13801