2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2008 roku


XVI/74/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/74/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: Gminnego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2008 – 2010

XVI/75/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/75/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku o zmianie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIX/264/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2006 roku, zmienionej uchwałą Nr XLI/285/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2006 roku oraz uchwałą Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2007 roku.

XVI/76/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/76/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Prabutach.

XVI/77/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/77/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Czesława Janczarskiego w Prabutach.

XVI/78/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/78/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

XVI/79/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/79/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie miasta Prabuty

XVI/80/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/80/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie : dokonania zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

XVI/81/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/81/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

XVI/82/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/82/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie : ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2008.

XVI/83/2008

2016-02-02

Uchwała Nr XVI/83/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych w punktowym systemie wynagradzania dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:22732