2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

117/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 117/2014 z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29.10.2014 roku.

116/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 116/2014 z dnia 24 grudnia 2014 roku o zmianie Zarządzenia Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na zamówienia nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt 8.

115/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 115/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Kuracyjnej w Prabutach.

114/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 114/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

113/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 113/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w załączniku do zarządzenia nr 39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

112/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 112/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

111/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 111/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru Oferenta do Prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 1.

110/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 110/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

109/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 109/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w załączniku nr 3 punktu nr 4 do Zarządzenia nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

108/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 108/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia oraz sprzętu Miasta i Gminy Prabuty znajdującego się w gabinecie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty , powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

107/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 107/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

105/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 105/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

104/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 104/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

103/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 103/2014 z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej: - sprzętu służącego do monitoringu wizyjnego Miasta i Gminy Prabuty, - mienia Miasta i Gminy Prabuty (place zabaw, przystanki, wiaty autobusowe, majątek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia świetlic), - sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umów użyczenia, - druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, - paliwa w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty, - paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Fiat Doblo GKW 2S90 oraz powołania zespołów spisowych oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

102/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 102/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa nauczycielce Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem Szkoły podczas nieobecności Dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

101/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 101/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Kowalczykowi – Dyrektorowi Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

100/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 100/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem Szkoły podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

99/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 99/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Kowalczykowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

98/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 98/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa nauczycielce Gimnazjum im. Kresowian w Rodowie do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem Szkoły podczas nieobecności Dyrektora Gimnazjum im. Kresowian w Rodowie.

97/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 97/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Niewulis – Dyrektorowi Gimnazjum im. Kresowian w Rodowie.

96/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 96/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem Szkoły podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

95/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 95/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Niewulis – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

94/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 94/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa nauczycielce Szkoły Podstawowej w Obrzynowie do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem Szkoły podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

93/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 93/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Gostomczykowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

92/2014

2016-02-09

Zarządzenie nr 92/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem Szkoły podczas nieobecności Dyrektora Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach.

91/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 91/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Koniecznej – Dyrektorowi Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach.

90/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 90/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem Szkoły podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

89/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 89/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Dudajek – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

88/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 88/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.

87/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 87/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2015-2022.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14121