2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

92/2016

2017-01-04

Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia  29 grudnia  2016 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

91/2016

2016-12-29

Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

90/2016

2016-12-29

Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

89/2016

2016-12-19

Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

88/2016

2016-12-15

Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0004 Gonty-W.

87/2016

2016-12-08

Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonych w mieście i gminie Prabuty.

86/2016

2016-12-08

Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Prabutach.

85/2016

2016-12-08

Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Prabutach.

84/2016

2016-12-08

Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Prabutach.

83/2016

2016-12-15

Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

82/2016

2016-12-08

Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Trumiejkach 46 w gminie Prabuty.

81/2016

2016-12-02

Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

80/2016

2016-11-29

Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Rumiankowej 3 w Prabutach.

79/2016

2016-11-29

Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Jakubowie w gminie Prabuty.

78/2016

2016-11-23

Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Rodowie Małym w gminie Prabuty.

77/2016

2016-11-23

Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0017 Obrzynowo-W.

76/2016

2016-11-23

Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Sanatoryjnej 8/2 w Prabutach.

75/2016

2016-11-23

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Rumiankowej 7 w Prabutach.

74/2016

2016-12-05

Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

73/2016

2016-12-15

Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przekwalifikowania lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokale mieszkalne.

72/2016

2016-11-24

Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

71/2016

2016-11-22

Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Prabuty i jej jednostkach budżetowych

70/2016

2016-12-09

Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście i gminie Prabuty.

69/2016

2016-11-15

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie: składu osobowego komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

68/2016

2016-11-15

Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

67/2016

2016-11-15

Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

66/2016

2016-11-15

Zarządzenie nr 66/2016 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 17.11.2016 roku..

65/2016

2016-12-09

Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 26/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku określającego terminy przeprowadzania inwentaryzacji ,założenia księgi inwentarzowej, prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych materialnie za wyposażenie świetlic wiejskich oraz pozostałe wyposażenie będące na stanie sołectw z terenu Miasta i Gminy Prabuty.

64/2016

2016-11-16

Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem.

63/2016

2016-11-16

Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2017-2025.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-16
Data publikacji:2016-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14913