Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Prabuty - edycja 2018

WFOSiGWW 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) ogłosił skierowany do gmin konkurs pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. W ramach w/w konkursu Miasto i Gmina Prabuty złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Prabuty- edycja 2018”. Na podstawie podpisanej pomiędzy gminą, a WFOŚiGW w Gdańsku umowy dotacji WFOŚ/D/II-15.E/176/2018 z dnia 09.10.2018r. dofinansowana została modernizacja systemów grzewczych w 12 lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Prabuty.

W ramach zadania zlikwidowano 16 węglowych źródeł ciepła, w tym 6 kotłów węglowych i 10 pieców kaflowych o łącznej mocy 190 KW, do których zasilania zużywano rocznie 35,5 tony węgla. W wyniku ich eksploatacji następowała emisja szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, min. CO2 – 68,12 tony, pyły ogólne - 0,71 tony, CO – 1,60 tony, SO2 – 0,33 tony, NOx 0,036 tony.

W wyniku realizacji zadania na terenie 10 nieruchomości zamontowane zostały kotły gazowe, natomiast na 2 nieruchomościach zamontowane zostały kotły na pellet. Łączna moc zainstalowanych kotłów wynosi: 292,5 kW. W wyniku użytkowania  niskoemisyjnych kotłów nastąpi zmniejszenie lub nawet całkowite wyeliminowanie emisji do powietrza gazów i pyłów: CO2 – redukcja o 34,25 tony, CO redukcja o 1,56 tony, SO2 – 0,34 tony, NOx o 0,007 tony, pyłów ogólnych o 0,69 tony. Koszt realizacji przedsięwzięcia, wynikający z faktur wyniósł: 133.331,54zł, z czego kwota otrzymanej od WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła: 39.786,17 zł. Mieszkańcy obok kwoty dotacji przekazanej przez Fundusz otrzymali również dofinansowanie ze środków gminy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-12-04
Data publikacji:2018-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:4229