2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2013 roku


XXVI/150/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVI/150/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2013.

XXVI/151/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVI/151/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 stycznia 2013 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

XXVII/152/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/152/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Prabutach.

XXVII/153/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/153/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013r. w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XXVII/154/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prabuty

XXVII/155/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/155/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

XXVII/156/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/156/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXVII/157/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/157/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty

XXVII/158/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/158/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Prabuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXVII/159/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/159/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na 2013 rok.

XXVII/160/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/160/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XXVII/161/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/161/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

XXVII/162/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVII/162/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

XXVIII/163/2013

2016-01-27

Uchwała Nr XXVIII/163/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 kwietnia 2013 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

XXVIII/164/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXVIII/164/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XXVIII/165/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXVIII/165/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: ustawienia na cmentarzu komunalnym w Prabutach przy ulicy Parkowej pomnika obejmującego krzyż i powiązane z nim tablice pamiątkowe.

XXIX/166/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Gontach 8 w gminie Prabuty.

XXIX/167/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: określenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

XXIX/168/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXIX/168/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: określenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty za osiągnięcia w działalności społecznej.

XXIX/169/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXIX/169/2013r. Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego

XXIX/170/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXIX/170/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu

XXIX/171/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXIX/171/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2012.

XXIX/172/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXIX/172/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

XXIX/173/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXIX/173/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

XXX/174/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXX/174/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP dla terenów zabudowy rekreacyjnej w Obrzynowie obręb Obrzynowo gmina Prabuty „OBRZYNOWO – TERENY REKREACYJNE” (zmiana MPZP otoczenia jeziora Dzierzgoń, w zakresie dot. fragmentu Uchwały nr XXIV/161/97 RM w Prabutach z dn. 31 maja 1997 r.)

XXX/175/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXX/175/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Obrzynowie w gminie Prabuty.

XXX/176/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXX/176/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach – etap II”.

XXX/177/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXX/177/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XXX/178/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXX/178/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

XXXI/179/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXI/179/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Ogrodowej 12 w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11278