2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

177/2023

2023-12-05

Zarządzenie Nr 177/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia  05 grudnia 2023 roku  w sprawie ogłoszenia  naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą w  Zespole do spraw Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

174/2023

2023-11-27

Zarządzenie Nr 174/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie: zbycia gruntów w terenie zieleni naturalnej przy ulicy Przy Rybakówce w Gontach nad jeziorem Dzierzgoń.

173/2023

2023-11-17

Zarządzenie nr 173/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Prabuty.

171/2023

2023-11-14

Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie odwołania naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na wolne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej w Zespole do spraw Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

169/2023

2023-11-10

Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem.

168/2023

2023-11-10

Zarządzenie Nr 168/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2024-2034.

167/2023

2023-11-09

Zarządzenie Nr 167/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 09 listopada 2023 roku  w sprawie ogłoszenia  naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na wolne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej w Zespole do spraw Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

166/2023

2023-11-08

Zarządzenie Nr 166/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

165/2023

2023-11-08

Zarządzenie Nr 165/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

164/2023

2023-11-07

Zarządzenie Nr 164/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07 listopada 2023 roku w sprawie odwołania naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na wolne stanowisko pracy do spraw płac w Zespole do spraw Obsługi Ekonomiczno–Administracyjnej Oświaty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-01-09
Data publikacji:2023-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:3347