2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15/2023

2023-01-20

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w załączniku nr 3 punktu nr 4 do Zarządzenia nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

13/2023

2023-01-16

Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie odwołania Pani Wandy Angielskiej–Koniszewskiej z funkcji pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

12/2023

2023-01-10

Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty w 2023 roku.

11/2023

2023-01-09

Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu z najmu socjalnego na najem na czas nieokreślony.

10/2023

2023-01-04

Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Prabuty do zaciągania zobowiązań.

9/2023

2023-01-04

Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok.

8/2023

2023-01-04

Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

7/2023

2023-01-09

Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty na rok 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony środowiska.

6/2023

2023-01-03

Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.

5/2023

2023-01-03

Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wzoru wniosku o udzielenie  z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego, wzoru informacji o liczbie dzieci objętych miesięczną częścią dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, wzoru oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Prabuty, uczęszczającego  do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego w Prabutach oraz wzoru rozliczenia wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przez niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-01-09
Data publikacji:2023-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:178