2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

89/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 89/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zakładowego planu kont

88/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 88/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty, powołania zespołu spisowego, powołania kontrolera spisowego.

87/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 87/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umowy użyczenia , powołania zespołu spisowego, powołania kontrolera spisowego.

86/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 86/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

85/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 85/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości dotacji w roku 2014 na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Prabuty

84/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 84/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

83/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 83/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

82/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 82/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

81/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 81/2013 z dnia 20 listopada 2013 w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym

80/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 80/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

79/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 79/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli działalności świetlic wiejskich i środowiskowych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

78/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 78/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem.

77/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 77/2013 dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2014-2020.

76/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 76/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

75/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 75/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu służącego do monitoringu wizyjnego Miasta i Gminy Prabuty.

74/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 74/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umowy użyczenia, powołania zespołu spisowego, powołania kontrolera spisowego.

73/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 73/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Fiat Doblo GKW 2S90.

72/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 72/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji paliwa w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty: OSP Prabuty - Mercedes GKW 24 VT, Tarpan Honker GKW E 785, OSP Sypanica – Star 244 ELM 8552, OSP Obrzynowo – STAR 244 ELL1185, OSP Jakubowo - Żuk ELB 730 D, OSP Trumiejki – Star 660 EGB 9994, Żuk GKW F715, OSP Kołodzieje - Żuk GKW 67 AN, OSP Szramowo - Żuk ELK 625 B.

71/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 71/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty, powołania zespołów spisowych oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

70/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 70/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

69/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 69/2013 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

68/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 24 października 2013 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

67/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 67/2013 z dnia 22 października 2013 roku w sprawie stawki czynszu dla lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 8.

66/2013

2016-01-25

Zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe i garaże

65/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 65/2013 z dnia 7 października 2013 roku w sprawie składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2012/2013.

64/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 64/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

63/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 63/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: zmian w załączniku do zarządzenia nr 39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

62/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 62/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych przy ulicy Rumiankowej w Prabutach.

61/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 61/2013 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

60/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 60/2013 z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Prabutach przy ulicy Akacjowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12888