2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2019 roku


XVIII/126/2019

2020-01-13

Uchwała Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XVIII/125/2019

2020-01-13

Uchwała Nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

XVIII/124/2019

2020-01-13

Uchwała Nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z wyłączeniem nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych.

XVIII/123/2019

2020-01-13

Uchwała Nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XVII/122/2019

2019-12-24

Uchwała Budżetowa na 2020 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku Nr XVII/122/2019.

XVII/121/2019

2019-12-24

Uchwała Nr XVII/121/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XVII/120/2019

2019-12-24

Uchwała Nr XVII/120 /2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

XVII/119/2019

2019-12-24

Uchwała Nr XVII/119/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XVII/118/2019

2019-12-24

Uchwała Nr XVII/118/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

XVII/117/2019

2019-12-24

Uchwała Nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-02-04
Data publikacji:2019-02-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11036