2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

113/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 113/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości dotacji w roku 2012 na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Prabuty

112/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 112/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia problemowej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach w 2012 roku.

111/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 111/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Julianowo gm. Prabuty.

110/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 110/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia trybu rozpatrywania i wzoru wniosku dotyczącego dofinansowania nauczycielom ze szkół prowadzonych przez Miasta i Gminę Prabuty, opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz wzoru umowy na przekazanie otrzymanego dofinansowania.

109/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 109/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w celu likwidacji zużytego, nienadającego się do dalszej eksploatacji mienia gminy Prabuty oraz wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

108/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 108/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Fiat Doblo GKW 97 NL

107/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 107/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji paliwa w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty: OSP Prabuty-Mercedes GKW 24 VT, STAR 244 ELL1185, Tarpan Honker GKW E 785, OSP Sypanica –Star 244 ELM 8552, OSP Obrzynowo – Star 660 EGB 9994, OSP Jakubowo-śuk ELB 730 D, OSP Trumiejki – Żuk GKW F715,OSP Kołodzieje - Żuk GKW 67 AN,OSP Szramowo - Żuk ELK 625 B

106/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 106/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

105/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 105/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia corocznej analizy ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

104/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

103/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 103/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Prabutach, powołania zespołu spisowego oraz określenie osoby odpowiedzialnej materialnie za przejęte mienie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Prabutach.

102/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 102/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

101/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 101/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty, powołania zespołu spisowego oraz określenie osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie.

100/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 100/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zakładowego planu kont.

99/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 99/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

98/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 98/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 90/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 02 listopada 2011 roku dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty oraz sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umowy użyczenia ,powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych, powołania kontrolera spisowego.

97/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 97/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Tatara – pracownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Prabutach, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużnika alimentacyjnego.

96/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 96/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Duch – pracownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Prabutach, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużnika alimentacyjnego.

95/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 95/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

94/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 94/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem.

93/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 93/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2012-2021.

92/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 92/2011 z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

91/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 91/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie regulaminiu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych oraz ustalenia "Procedury dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowch".

90/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 90/2011 z dnia 02 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty oraz sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umowy użyczenia, powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych powołania kontrolera spisowego.

89/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 89/2011 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Inwentaryzacyjnej„ w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

88/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 88/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

87/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 87/2011 z dnia 24 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

85/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 85/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

84/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 84/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie składu osobowego komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

83/2011

2016-02-11

Zarządzenie nr 83/2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w celu oceny przydatności do dalszego użytku elementów placu zabaw znajdującego się w sołectwie w Starym Kamieniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13282