2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

145/2015

2016-02-22

Zarządzenie Nr 145/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji w roku 2016 na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Prabuty

144/2015

2016-02-22

Zarządzenie Nr 144/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ,paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty-Fiat Doblo GKW 2S90,paliwa w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz powołania zespołów spisowych oraz określenia osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

143/2015

2016-02-22

Zarządzenie Nr 143/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

142/2015

2016-02-22

Zarządzenie Nr 142/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015

140/2015

2016-02-22

Zarządzenie Nr 140/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do wydawania Kart Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydnia Karty Dużej Rodziny lub wydania decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy.

139/2015

2016-02-22

Zarządzenie Nr 139/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karolinie Demko - inspektorowi ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach do realizacji zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

138/2015

2016-02-22

Zarządzenie Nr 138/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Bogusławie Mrozińskiej - inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach do realizacji zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

137/2015

2016-02-22

Zarządzenie Nr 137/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

136/2015

2016-02-22

Zarządzenie nr 136/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowych instytucji kultury

135/2015

2016-02-22

Zarządzenie nr 135/2015 z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie o zmianie zarządzenia Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 06 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Prabuty.

134/2015

2016-02-22

Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

133/2015

2016-02-22

Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie: składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia sportowe Miasta i Gminy Prabuty dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 2014 roku

132/2015

2016-02-08

ZARZĄDZENIE NR 132/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.

131/2015

2016-02-08

ZARZĄDZENIE NR 131/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016-2022.

130/2015

2016-02-08

ZARZĄDZENIE NR 130/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

129/2015

2016-02-08

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 75/11  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

128/2015

2016-02-08

ZARZĄDZENIE nr 128/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 02.11.2015 r. w sprawie ustalenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prabuty.

127/2015

2016-02-08

ZARZĄDENIE Nr 127/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 października 2015r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonych przy ulicach Jagiełły i Kisielickiej w Prabutach.

126/2015

2016-02-08

ZARZĄDZENIE Nr 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 października 2015 roku w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisjach Wyborczych powołanych w Mieście i Gminie Prabuty dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

125/2015

2016-02-08

ZARZĄDZENIE NR 125/2015 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty oraz sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umowy użyczenia, powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania Komisji Inwentaryzacyjnych, powołania zespołów spisowych, powołania kontrolera spisowego.

124/2015

2016-02-08

ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Burmistrza Miasta I Gminy Prabuty z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

123/2015

2016-02-08

ZARZĄDZENIE Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie działalności sportowej przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Prabuty, jako pomioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w ramach kwoty corocznie przeznaczonej na rozwój sportu u uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Prabutach, wzoru umowy regulującej warunki wykorzystania dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania, na które została udzielona dotacja.

122/2015

2016-02-08

ZARZĄDZENIE NR 122/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 października 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych powołanych w Mieście i Gminie Prabuty dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

121/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 121/2015 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego dotyczącego pisowni imienia członka Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 9 w Prabutach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

119/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 9 października 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

118/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 9 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

117/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 117/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

116/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 116/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2014/2015

115/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

114/2015

2016-02-08

Zarządzenie nr 114/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmiany w Załączniku nr 3 punktu nr 3 do Zarządzenia nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15845