Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektów

2024-03-26

Miasto i Gmina Prabuty na mocy art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz.U z 2022 poz. 1079)  ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania  i realizacji projektów w ramach  Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 - Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.17. FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne.

Czytaj więcej o: Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektów

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

2024-02-02

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

2024-01-03

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z  2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LXXIII/478/2023 Rady Miejskiej  w Prabutach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie:  uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach

2023-06-28

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach, Trumiejki 42, 82-550 Prabuty

 

Czytaj więcej o: KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

2023-01-09

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2023 roku

2022-10-14

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta  i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2023 roku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2023 roku

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie

2022-06-09

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie, Rodowo 14, 82-550 Prabuty

Czytaj więcej o: KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie

Konkursy na dyrektorów szkół na terenie miasta i gminy Prabuty

2022-05-12

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty,
  2. Szkoły Podstawowej w Obrzynowie, Obrzynowo 37, 82-550 Prabuty,
  3. Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie, Rodowo 14, 82-550 Prabuty.
Czytaj więcej o: Konkursy na dyrektorów szkół na terenie miasta i gminy Prabuty

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

2022-02-22

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/278/2021 Rady Miejskiej  w Prabutach z dnia 10 listopada 2021  r. w sprawie:  uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty
wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

2022-01-10

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/278/2021 Rady Miejskiej  w Prabutach z dnia 10 listopada 2021  r. w sprawie:  uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-19
Data publikacji:2016-02-19
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:85650