2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LXXVI/510/2024

2024-01-31

Uchwała Nr LXXVI/510/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2024-2034.

LXXVI/509/2024

2024-01-31

Uchwała Nr LXXVI/509/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok.

LXXVI/508/2024

2024-01-31

Uchwała Nr LXXVI/508/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

LXXVI/507/2024

2024-01-31

Uchwała Nr LXXVI/507/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok.

LXXVI/506/2024

2024-01-31

Uchwała Nr LXXVI/506/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Prabuty za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty.

LXXVI/505/2024

2024-01-31

Uchwała Nr LXXVI/505/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXI/180/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

LXXVI/504/2024

2024-01-31

Uchwała Nr LXXVI/504/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Prabuty do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

LXXVI/503/2024

2024-01-31

Uchwała Nr LXXVI/503/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2023-2025.

LXXVI/502/2024

2024-01-31

Uchwała Nr LXXVI/502/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-02-07
Data publikacji:2024-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:222