Ogłoszenia i obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.4120.17.2022 - obwieszczenie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

2022-09-16

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynek mieszkalny na działce nr 182/1 obręb geodezyjny 0001 Prabuty, z gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.4120.17.2022 - obwieszczenie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

GPG.4120.22.2020 - obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

2020-09-30

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 2067, ze zm.) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze włączenia karty adresowej dla stanowiska:

Czytaj więcej o: GPG.4120.22.2020 - obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

GPG.4120.21.2020 - obwieszczenie o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

2020-09-10

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze sporządzeniu nowej karty adresowej dla stanowiska:

Czytaj więcej o: GPG.4120.21.2020 - obwieszczenie o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

GPG.4120.17.2020 - obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

2020-09-10

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 2067) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze włączenia karty adresowej dla stanowisk:

Czytaj więcej o: GPG.4120.17.2020 - obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków

2020-07-07

Realizując obowiązek wynikający z art. 9 ust 3b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282), informuję o wszczęciu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego (Księga C – zabytki archeologiczne) grodziska z  epoki brązu i wczesnego żelaza w Stańkowie usytuowanego na terenie działki nr 128 obr. Stańkowo, gm. Prabuty – na wyspie na jeziorze Sowica.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-07-07
Data publikacji:2020-07-07
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:3646