2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia Burmistrza z roku 2020

95/2020

2020-12-31

Zarządzenie NR 95/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID – 19 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

93/2020

2020-12-31

Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu „ Aktywnie w Gminie Prabuty” w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.06.02.02-22-0002/20.

92/2020

2021-01-14

Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zbycia nieruchomości przy ulicy Reja 4 w Prabutach.

91/2020

2020-12-31

Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w mieście i gminie Prabuty w 2021 roku.

90/2020

2020-12-31

Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2021 roku.

89/2020

2020-12-30

Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w Sypanicy w gminie Prabuty.

88/2020

2020-12-30

Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Julianowie związanej z infrastrukturą techniczną miejskiej oczyszczalni ścieków w Prabutach.

87/2020

2020-12-22

Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

86/2020

2020-12-09

Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie Klubu „Senior+” w roku 2021.

85/2020

2020-12-09

Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie Klubu „Senior+” w roku 2021.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-01-28
Data publikacji:2020-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6924