Ogłoszenia i obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór wniosków o przydział mieszkania KZN – SIM Malbork

2024-01-29

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w Prabutach, utworzonych z udziałem Miasta i Gminy Prabuty stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przydział mieszkania KZN – SIM Malbork

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach na 2024 rok dla klubów sportowych

2024-01-23

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach na 2024 rok dla klubów sportowych prowadzących swoją działalność na rzecz mieszkańców miasta i gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przyznanych dotacjach na 2024 rok dla klubów sportowych

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego

2024-01-12

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2024 roku

2023-09-25

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta  i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2024 roku.

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

2023-09-06

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty w 2024 roku.

Czytaj więcej o: Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

Nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+)

2023-09-01

Uwaga - konkurs unieważniony.

Miasto i Gmina Prabuty ogłasza nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 - Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.11.Aktywne włączenie społeczne oraz zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów programu regionalne Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie FEPM.05.11.Aktywne włączenie społeczne.

Czytaj więcej o: Nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+)

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usuługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Liwy jazem Gonty

2023-07-13

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Liwy jazem Gonty

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

2023-07-06

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe przewodów pod dnem rzeki Liwy.

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022-2030

2023-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o rozpoczęciu konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022-2030, które odbywają się w trybie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenie polityki rozwoju (tj. Dz.U. 2021.1057).

Czytaj więcej o: Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022-2030

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2022”

2023-06-20

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przedstawił Radzie Miejskiej w Prabutach „Raport o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2022”, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w 2022 roku.

Wobec powyższego uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2023 roku, o godz. 10:00 podczas LXVIII sesji Rady Miejskiej w Prabutach odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2022”, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Czytaj więcej o: Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2022”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:34234