Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2016

Wojciech Dołęgowski

tel. 55 262 41 42
e-mail: w.dolegowski@prabuty.pl

Kompetencje

 1.  Do zadań Zastępcy Burmistrza należy bezpośredni nadzór nad sprawami związanymi z:
  1. planowaniem, przygotowywaniem i prowadzeniem inwestycji,
  2. gospodarowaniem mieniem komunalnym,
  3. realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
  4. rozwojem przestrzennym miasta i gminy,
  5. ochroną środowiska,
  6. pozyskiwaniem środków pozabudżetowych,
  7. współpracą z unią europejską,
  8. promowaniem, miasta i gminy w kraju i zagranicą,
  9. współpracą z instytucjami w zakresie koordynacji wszelkich zamierzeń służących rozwojowi miasta i gminy,
  10. ścisłą współpracą ze spółkami administrującymi zasób komunalny w mieście i gminie, bądź z którymi zostały zawarte umowy na realizację usług,
  11. działalnością gospodarczą,
  12. bezrobociem, organizacją i wykonywaniem robót publicznych,
  13. nadzorem nad targowiskiem miejskim,
  14. treścią informacji wytwarzanych dla Biuletynu Informacji Publicznej w podległych zespołach problemowych
  15. nadzorowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta i gminy.
 2. W związku z realizacją powierzonych zadań Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę Zespołu ds. Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Zespołu ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Promocji.
 3. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań, Zastępcy Burmistrza podlega bezpośrednio Pełnomocnik Burmistrza ds. Gospodarki, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.
 4. W czasie nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia obowiązków, Zastępcę Burmistrza zastępuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Gospodarki, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6542