Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września 2017r.  do 15 września 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul . Kwidzyńska 2, pok. 22 (III piętro).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie (dochód z miesiąca sierpnia 2017r); dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha

 Wnioski można pobrać:

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, pok. Nr 2 (Biuro Obsługi Ludności)
  • na stronie internetowej Urzędu (załączniki poniżej)

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Prabuty odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty (rozdz. 8a, art. 90, t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/193/2005 Rady Miejskiej w Prabutach   z dnia 23 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55 246 07 32 lub w pokoju Nr 22 (III piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

WAŻNE!!!

Komplet dokumentów do każdego wniosku proszę dołączyć osobno. Jeśli dołączamy kopie decyzji o otrzymywanych zasiłkach z Pomocy Społecznej należy dołączyć do wniosku KSERO poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2017-07-13
Data publikacji:2017-07-13
Osoba sporządzająca dokument:Dagmara Osowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:3511